přihlášen: nikdo

Zaregistrute se, prosím...Povinné položky jsou zobrazeny tučně


Registrací souhlasíte se smluvními podmínkami.

Smluvní podmínky (verze 1.0)

Tento adaptivní e-learningový systém vzniká na akademické půdě ČVUT-FEL katedry kybernetiky jako diplomová práce studenta Václava Kovalčíka (dále jen autor) . Je tudíž zdarma pro všechny uživatele a je umístěn na adrese e-learning.ananas.cz. Autor tento systém vyvíjí a provozuje na své vlastní náklady a zavazuje se systém provozovat (nebo zabezpečit jeho provoz) minimálně do ledna 2009.

Registrací souhlasíte s zpracováním a využíváním vašich osobních údajů i údajů interakcí se systémem. A to pouze pro účely této diplomové práce a pracích z ní vycházejících, které mohou vznikat na akademické půdě ČVUT-FEL katedry kybernetiky. Samotný kurz lze zabezpečit heslem. Tak do kurzu může vstupovat skupina lidí a také autor systému a jím pověřené osoby. Autor se zavazuje, že získané údaje (po zabezpečení kurzu heslem) nebudou poskytnuty třetím stranám kromě vyjímek zde uvedených. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel systému nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy. Uživatel při registraci je povinen uvést správné kontaktní údaje. Autor nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který klient na server umístí. Dále nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv a porušení zákona užíváním ochrannými známkami třetích stran. Autor má právo bez udání důvodu smazat uživateli vložená data nebo mu zablokovat přístup na server. Autor neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou těchto dat, chyb v aplikaci nebo nedostupností provozované aplikace.


Tyto smluvní podmínky jsou v platnosti od 8.4.2007.

Václav Kovalčík
autor systému